• Spoed: 48-uurs levering
  • Nergens sneller: zonder account in 2 min. besteld!
  • Gratis verzending v.a. 85,-
  • Experts in printing sinds 2004

Disclaimer


Disclaimer voor NR1PRINT.nl

Nulvijf reclame- en promotiebedrijf (Kamer van Koophandel: 58895795), hierna te noemen NR1PRINT, verleent u hierbij toegang tot www.nr1print.nl ('de website') en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

NR1PRINT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

NR1PRINT spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NR1PRINT.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met NR1PRINT.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NR1PRINT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NR1PRINT.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NR1PRINT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.